Pripravte sa s nami do nového roka. Sme tu pre vás a preto neváhajte s objednávkou :)

Kategórie

shoproku2022-200x200.png

ikonky-kvalita-vitaz-autodoplnky-e7314114.png

ikonky-kvalita-finalista-auto-moto-61ceca37.png

saec-new.png

Obecná polícia bude mať v budúcnosti väčšie právomoci!

Začiatok roka 2023 je bohatý na rôzne zmeny a úpravy, ktoré či už viac, alebo menej ovplyvnia život motoristov na Slovensku. Ďalšou novinkou je rozšírenie právomoci a kompetencií obecnej polície. Cieľom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky je čiastočne obecnú políciu kompetenciami priblížiť k štátnej polícii. Návrh nového zákona prináša viaceré možnosti ukladania pokút, možnosť vykonania dychovej skúšky alebo možnosť zadržania vodičského oprávnenia. Ak bude zákon schválený, zmeny budú platné od 1. júna 2023.

Pripravovaný návrh zákona

 

Obecná polícia v súčasnosti nemá v slovenskej legislatíve dostatočne pevne dané svoje postavenie. Ide o pomocnú zložku, čo by sa v budúcnosti malo zmeniť. Pripravovaný návrh zákona o obecnej polícii, ktorý je aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní pochádza priamo z dielne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. V prípade jeho schválenia nahradí aktuálne platný zákon z roku 1991 (zákon č. 564/1991 Z.z.).

 

„Polícii chceme poskytnúť adekvátny priestor a nástroje na plnenie svojich úloh. Nová legislatíva im prinesie viac kompetencií, čím sa rozšíria ich právomoci,“ uvádza dočasne poverený minister vnútra Slovenskej republiky Roman Mikulec. Na novom zákone pracovala špecializovaná pracovná skupina, ktorú tvorili členovia rôznych zainteresovaných subjektov a organizácii.

 

Posilnenie kompetencií v cestnej premávke

 

Najväčšou novinkou v novom návrhu je prepracovanie kompetencií obecnej polície vzhľadom k porušeniu pravidiel cestnej premávky. Po novom budú môcť obecní policajti prejednávať niektoré druhy priestupkov v blokovom konaní (neuposlúchnutie výzvy príslušníka obecnej polície, nepredloženie dokladov na vedenie vozidla, odbočenie na zákaze, porušenie zákazu vjazdu a podobne). 

 

Na zvýšenie bezpečnosti v cestnej premávke návrh zákona povoľuje obecnej polícii objasňovanie požitia alkoholu alebo inej návykovej látky u vodičov. Príslušníci obecnej polície teda budú môcť vykonávať dychové skúšky na alkohol, respektíve sa im udelí aj možnosť nariadenia odberu krvi za účelom zistenia prítomnosti alkoholu. Túto právomoc chce Ministerstvo vnútra udeliť predovšetkým, aby sa využili kapacity obecnej polície v obciach, v ktorých sa nenachádza útvar Policajného zboru, či tam, kde prostriedky Policajného zboru nemusia byť dostatočné.

 

Návrh nového zákona podľa článku číslo 3 tiež umožňuje príslušníkovi obecnej polície vodičovi zadržať vodičské oprávnenie. Obce navyše získajú aj možnosť prejednávať formu objektívnej zodpovednosti aj prekročenia najvyššej dovolenej rýchlosti, ktoré budú zaznamenané stacionárnymi radarmi. „ Kvôli zamedzeniu duplicít a kvôli efektívnosti merania bude miesta merania potrebné prerokovať s orgánom Policajného zboru,“ objasňuje rezort vnútra.

 

Ako je to s papučami po novom?

 

Návrh nového zákona rieši aj majiteľov vozidiel, ktorí dlhodobo ignorujú technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla (tzv. papuča). V prípade, že je na vozidle papuča 30 dní, sa navrhuje aby došlo k jeho odstráneniu z cesty na náklady jeho prevádzkovateľa alebo majiteľa.

 

Novinka je súčasťou paragrafu 21, odstavec 6: „Ak nikto nepožiada o odstránenie technického prostriedku na zabránenie odjazdu vozidla do 30 dní od jeho použitia, je správca cesty oprávnený po dohode s obecnou políciou vozidlo na náklady jeho prevádzkovateľa alebo vlastníka odstrániť. Povinnosti úhrady nákladov na odstránenie vozidla sa jeho prevádzkovateľ zbaví, ak preukáže závažné dôvody, ktoré mu znemožnili, aby pred odstránením vozidla požiadal o odstránenie technického prostriedku na zabránenie odjazdu vozidla.“

 

Aktualizácia pracovných podmienok

 

Vzhľadom na neustále sa zvyšujúce nároky na plnenie úloh je nevyhnutné jasne nastaviť aj podmienky, za ktorých sa osoba môže stať príslušníkom obecnej polície. Aktuálne platné od roku 1991, a to bez akejkoľvek zmeny, podľa ministerstva nezodpovedajú súčasným požiadavkám. „Znižuje sa minimálny vek na prijatie osoby do pracovného pomeru v obecnej polícii z 21 rokov na 18 rokov. Požiadavky na príslušníka obecnej polície sa rozširujú o podmienky spoľahlivosti, spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, ovládania štátneho jazyka a fyzickej spôsobilosti. Účinnosť návrhu zákona sa vzhľadom na predpokladanú dĺžku legislatívneho procesu navrhuje na 1. jún 2023 okrem niektorých ustanovení týkajúcich sa príspevku za prácu v obecnej polícii, ktoré aj podľa súčasnej právnej úpravy majú nadobudnúť účinnosť až 1. januára 2024,“ informuje ministerstvo vnútra.

Obecná polícia bude mať v budúcnosti väčšie právomoci!.jpg

shoproku2022-300x250.png

shoproku2022-970x100.png

 

saec-new.png             ikonky-kvalita-vitaz-autodoplnky-e7314114.png

 

 

Výmena autobatérie? S týmto návodom to zvládnete sami.png

Výmena autobatérie? S týmto návodom to zvládnete sami

Autobatérie majú životnosť približne 4-6 rokov. Ak spozorujete, že na vašom aute slabšie svietia svetlá alebo máte problém naštartovať na prvý krát, a nabitie autobatérie vám nepomáha, je pravdepodobne ten správny čas na výmenu starej za novú. V prípade nového auta výmenu autobatérie vo vlastnej...

© Copyright 2015 ERING s.r.o. Všetky práva vyhradené. web generuje redakčný systém WEB CMS
OK, súhlasím

Príslušným nastavením vášho webového prehliadača vyjadrujete súhlas, resp. nesúhlas s využívaním cookies pri návšteve našej webovej stránky. Cookies nám pomáhajú pri zabezpečení kvalitných služieb. Zablokovanie týchto súborov môže viesť k nesprávnemu, resp. neúplnému nastaveniu parametrov fungovania niektorých služieb. Viac informácii.